book3

บทสรุป: ลินดาฟิลิปส์เดินตามแสงและพบความสุขของเธอ หลังจากที่ออกมาจากความมืดที่ครอบงำของการสูญเสียลูกชายของเธอไปในการฆ่าตัวตาย หลังจากการต่อสู้ตลอดชีวิตกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง ในตลอดเวลาผ่านมาสุขภาพจิตของเธอยังคงลดลง ในการเล่าเรื่องที่อ่อนโยนของประสบการณ์อันเจ็บปวดที่สุดในชีวิตฟิลิปส์ ไม่เพียงแต่ให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฆ่าตัวตายในครอบครัว

Leave a Reply