top-book-in-Thailand

หนังสือต่างประเทศที่ได้รับการนำมาแปลในประเทศไทยมีมากมายหลายเล่มด้วยกัน และหนังสือที่เขียนโดยฝีมือคนไทยก็ไม่น้อยไปกว่ากันเลย สำหรับหนังสือที่เราจะมาแนะนำให้คุณไปหาอ่านกันในวันนี้มาจากการจัดอันดับในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติปี 2018

  1. ‘Sapiens A Brief History of Humankind’ ผู้เขียน Yuval Noah Harari

Sapiens A Brief History of Humankind บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่มนุษย์ไม่มีความสำคัญอะไร จนกลายเป็นปกครองโลก บอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของมนุษย์ฉบับย่อ

  1. การเมืองภาคประชาชนผู้เขียน อุเชนทร์ เชียงเสน

คำถามน่าสนใจที่คนไทยทุกคนจำเป็นต้องตระหนักรู้ คือ องค์กรทางการเมือง ณ ปัจจุบันนี้ เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองอะไร เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน หรือเพื่อคนใดคนหนึ่ง คุณสามารถร่วมหาคำตอบผ่านข้อเขียนจากวิทยานิพนธ์ของ อุเชนทร์ เชียงเสน นักวิชาการซึ่งลงมือศึกษาค้นคว้าปรากฏการณ์ของการเมือง กับ ประวัติศาสตร์ของความคิด ได้อย่างละเอียดลออ

  1. เผด็จการวิทยา ผู้เขียน พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

หนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณ รู้เท่าทันอำนาจนิยม ซึ่งอยู่คู่สังคมไทยทุกยุคสมัย ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนที่สนับสนุนประชาธิปไตยไทยทุกคนหันมาให้ความสนใจเรื่อง อำนาจนิยม และสำหรับบางคนที่นิยมระบอบอำนาจนิยม หรือชอบระบอบเผด็จการ ก็ควรอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อเสริมความเข้าใจ

  1. ประวัติศาสตร์อเมริกา ความรู้ฉบับพกพา ผู้เขียน Paul S. Boyer

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณผู้อ่านไปสำรวจโลกใหม่ อันเต็มไปด้วยทั้งความหวังกับความฝัน ตั้งแต่ยุคชนพื้นเมือง, ยุคอาณานิคม อันเดินทางผ่านสงครามประกาศอิสรภาพ การสร้างประเทศใหม่ สงครามกลางเมือง สงครามโลก จนมาถึงปัจจุบันนี้ ข้อมูลอันชวนน่าขบคิดทั้งความสำเร็จและความผิดพลาดของสหรัฐอเมริกา ทั้งในเรื่องของ การเมือง, เศรษฐกิจ, สังคม, วัฒนธรรม รวมทั้งภูมิปัญญา โดยสะท้องให้เห็นถึงอำนาจของคนธรรมดา เช่นนักเขียน, ศิลปิน, สตรี, ผู้ใช้แรงงาน, ชนกลุ่มน้อย ทำให้คุณชิ้นส่วนเหล้านี้มีส่วนก่อสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมาได้อย่างไร

  1. ปรัชญาประวัติศาสตร์สายธารแห่งปัญญา ผู้เขียน Nigel Warburton

หากพระผู้สร้างมีอยู่จริง ทำไมในโลกนี้มีความชั่วร้าย การโกหกเพื่อช่วยปกป้องเหยื่อจากฆาตกรเป็นเรื่องถูกศีลธรรมจริงหรือเปล่า แล้วคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าตัวคุณที่กำลังหายใจอยู่นี้มีตัวตนอยู่จริง

ศาสตร์สาขาวิชา ปรัชญา ถือกำเนิดมาจากการตั้งคำถาม หนังสือเล่มนี้จะพาคุณย้อนกลับไปยังยุคของ Socrates ชายผู้มุ่งมั่นตั้งคำถามและยอมตายเสียดีกว่า ถ้าต้องหยุดคิดค้นหาความจริงของสรรพสิ่ง หนังสือเล่มนี้จะทลายกำแพงซึ่งกั้นขวางความรู้และคำตอบอันน่าสนใจเอาไว้ รวมทั้งทำให้มนุษย์ประจักษ์ว่าปรัชญา คือ กุญแจ สู่ความจริงของชีวิต