Tag Archives: อสรพิษ

เรื่องสั้น อสรพิษ เขียนโดย แดนอรัญ แสงทอง

adder

“ได้รับรางวัลปี 2557”

หนังสือที่รวมเอาเรื่องสั้นไว้ 12 เรื่อง ในเล่มเดียว มี 2 หัวข้อที่น่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้กับกิเลสทางจิตใจของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา ส่วนอีกเรื่องจะเป็นการบอกเล่าปัญหาความเชื่อของคนไทย ทำให้ผู้อ่านได้รับพลังทางจิตใจ และพลังของการศรัธาที่คนไทยส่วนมากจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แน่นอน