Tag Archives: ลูกอีสาน

ลูกอีสาน เขียนโดย คำพูน บุญทวี

the East

“ได้รับรางวัลปี 2522”

เล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบการดำรงชีวิตของคน “อีสาน” ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำไร่ทำนา การกินอาหาร สำเนียงภาษา ที่ไม่เหมือนกับภาคใด การใช้ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบาก เอาตัวรอดจากชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเงินเหมือนกันคนอื่นๆ หนังสือจะทำให้คุณได้รู้เรื่องที่สำคัญของดินแดนของความอดทน นักอ่านชาวอีสาน หรือ คนที่ต้องการรู้เรื่องชีวิตของคนอีสาน สามารถชื้ออ่านกันได้เพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอีสานที่ผ่านเรื่องที่ยากลำบากมาได้อย่างไร