Tag Archives: แผ่นดินอื่น

แผ่นดินอื่น เขียนโดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

other land

“ได้รับรางวัลปี 2539”

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมหลายชนชาติด้วยกัน แล้วประกอบด้วย 8 เรื่องด้วยกัน แต่ล่ะแผ่นดินจะแบ่งแยกศาสนา ภาษา การดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่กับใช้ชีวิตร่วมกันได้บนโลก หนังสือจะบอกเรื่องราวสำคัญที่คุณจะได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ล้ำค่าของแผ่นดินอื่น ที่หนังสือเล่มอื่นไม่มีบอกเอาไว้ ใครที่มองหาข้อมูลของเชื้อชาติต่างๆ เล่มนี้น่าสะสมไว้อ่านอย่างยิ่ง