สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เขียนโดย วินทร์ เลียววาริณ

creature called man

“ได้รับรางวัลปี 2542”

หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับคนที่มีการพัฒนาในแง่ของมนุษย์ที่อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน นิสัยที่แตกต่างกันการเข้าสังคมที่ต้องเจอกับคนที่มากหน้าหลายนิสัย เรื่งราวบอกเล่าได้ดีถึงความเป็นมนุษย์ ตัวเนื้อความนั้นจะเขียนบอกทุกอย่างที่คุณไม่รู้ของคนเราที่เกิดมาแล้วสามารถใช้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้อย่างสมดุล