ครอบครัวกลางถนน เขียนโดย ศิลา โคมฉาย

Family Center Street

“ได้รับรางวัลปี 2536”

เนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนที่มีฐานะกลางคนที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีปัญหาในสังคมเข้ามาตลอดในช่วงการใช้ชีวิต ปัญหาการทะเลาะกันในครอบครัวการถูกบีบจากสังคมที่เร่งรีบ บอกเล่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม ตีแผ่สังคมที่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เล่มนี้หายากมากเพราะเป็นหนังสือเก่า แต่เนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว