สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน เขียนโดย วินทร์ เลียววาริณ

creature called man

“ได้รับรางวัลปี 2542”

หนังสือเล่มนี้เขียนเกี่ยวกับคนที่มีการพัฒนาในแง่ของมนุษย์ที่อารมณ์ที่ไม่เหมือนกัน นิสัยที่แตกต่างกันการเข้าสังคมที่ต้องเจอกับคนที่มากหน้าหลายนิสัย เรื่งราวบอกเล่าได้ดีถึงความเป็นมนุษย์ ตัวเนื้อความนั้นจะเขียนบอกทุกอย่างที่คุณไม่รู้ของคนเราที่เกิดมาแล้วสามารถใช้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้อย่างสมดุล

บ้านเก่า เขียนโดย โชคชัย บัณฑิต

Old house

“ได้รับรางวัลปี 2544”

เรื่องราวของหนังสือเล่มนี้บอกข้อแตกต่างระหว่างสังคมในเมืองกับชนบทการเข้ามาของเทคโนโลยีได้ทำให้อะไรหลายอย่าง เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง บ้านเรือนที่ถูกสร้างเป็นไม้เริ่มเปลี่ยนมาเป็นตึกสูงทำด้วยปูน วิถีชีวิตที่ต้องเปลี่ยนไป การบริโภคอาหารที่มีอะไรใหม่ๆเข้ามา วิธีเดินทางที่ไม่เหมือนแต่ก่อน หนังสือจะบอกการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของโลกได้ออกมาอย่างถูกต้อง ทำให้อ่านแล้วได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่ามายุคใหม่ได้ดีมาก

ลูกอีสาน เขียนโดย คำพูน บุญทวี

the East

“ได้รับรางวัลปี 2522”

เล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบการดำรงชีวิตของคน “อีสาน” ได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง การทำไร่ทำนา การกินอาหาร สำเนียงภาษา ที่ไม่เหมือนกับภาคใด การใช้ชีวิตที่ต้องต่อสู้กับความยากลำบาก เอาตัวรอดจากชีวิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีเงินเหมือนกันคนอื่นๆ หนังสือจะทำให้คุณได้รู้เรื่องที่สำคัญของดินแดนของความอดทน นักอ่านชาวอีสาน หรือ คนที่ต้องการรู้เรื่องชีวิตของคนอีสาน สามารถชื้ออ่านกันได้เพื่อรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอีสานที่ผ่านเรื่องที่ยากลำบากมาได้อย่างไร

ครอบครัวกลางถนน เขียนโดย ศิลา โคมฉาย

Family Center Street

“ได้รับรางวัลปี 2536”

เนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของคนที่มีฐานะกลางคนที่ต้องใช้ชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีปัญหาในสังคมเข้ามาตลอดในช่วงการใช้ชีวิต ปัญหาการทะเลาะกันในครอบครัวการถูกบีบจากสังคมที่เร่งรีบ บอกเล่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ต้องเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยม ตีแผ่สังคมที่ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิด เล่มนี้หายากมากเพราะเป็นหนังสือเก่า แต่เนื้อหาในหนังสือบอกเล่าเรื่องครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

แผ่นดินอื่น เขียนโดย กนกพงศ์ สงสมพันธุ์

other land

“ได้รับรางวัลปี 2539”

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมหลายชนชาติด้วยกัน แล้วประกอบด้วย 8 เรื่องด้วยกัน แต่ล่ะแผ่นดินจะแบ่งแยกศาสนา ภาษา การดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนกัน แต่กับใช้ชีวิตร่วมกันได้บนโลก หนังสือจะบอกเรื่องราวสำคัญที่คุณจะได้รับรู้ถึงข้อมูลที่ล้ำค่าของแผ่นดินอื่น ที่หนังสือเล่มอื่นไม่มีบอกเอาไว้ ใครที่มองหาข้อมูลของเชื้อชาติต่างๆ เล่มนี้น่าสะสมไว้อ่านอย่างยิ่ง

เรื่องสั้น อสรพิษ เขียนโดย แดนอรัญ แสงทอง

adder

“ได้รับรางวัลปี 2557”

หนังสือที่รวมเอาเรื่องสั้นไว้ 12 เรื่อง ในเล่มเดียว มี 2 หัวข้อที่น่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้กับกิเลสทางจิตใจของมนุษย์อย่างตรงไปตรงมา ส่วนอีกเรื่องจะเป็นการบอกเล่าปัญหาความเชื่อของคนไทย ทำให้ผู้อ่านได้รับพลังทางจิตใจ และพลังของการศรัธาที่คนไทยส่วนมากจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้แน่นอน